ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στις ενυπόγραφες δημοσιεύσεις, τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται στο επιμέρους και στο όλον. Είναι επιτρεπτή η αναδημοσίευση άρθρων και αναρτήσεων, εφ΄ όσον ρητά αναφέρονται, ο τίτλος του μπλοκ: ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣΙΣ, ο συντάκτης, ή συντάκτες, ως και ο ηλεκτρονικός κώδικας του άρθρου.