Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

ΘΟΥΡΙΟΝ ΑΣΜΑ-Χριστόφορος Περραιβός
Τι καρτερείτε, φίλοι και αδελφοί,  
και δεν κινείσθε με γλώσσαν και σπαθί?
Ιδού, ο καιρός μας έφθασε, 
ημέρα δόξης έλαμψε.
Λοιπόν ορμάτε, κράζοντες
το ελελεύ !!! και σφάζοντες.
                      *                  
Δούλοι σεις πλέον μην καταδέχεσθε
μήτε να ήσθε, μήτε να λέγεσθαι.
Ελεύθερα φρονήσατε,
γενναίως πολεμήσατε*
και τ΄άρματά σας δράξατε.
εχθρούς κατασπαράξατε !!!
                      *
Ο Λεωνίδας και ο Θεμιστοκλής,
Επαμεινώνδας και μέγας Περικλής
΄δικοί μας ήσαν πρόγονοι
και του Διός απόγονοι.
Λοιπόν ορμάτε, και σπαθιά
γυμνώστε πάλι κοπτερά. 
                     *
Σ΄όλον τον κόσμον καιρός να δείξωμεν,
να μας κηρύξουν ας προσπαθήσωμεν.
Ότ΄ είμεθα οι γνήσιοι
Ελλήνων οι απόγονοι.
Λοιπόν ορμώμεν, κράζοντες
το ελελεύ!!! και σφάζοντες.
                     *
Πατρίς μας κράζει, δεύτε ας δράμωμεν
σάλπιγξ φωνάζει, νίκας ας κάμωμεν.
Ως αετοί να πετάξωμεν
βαρβάρους να σπαράξωμεν.
Λοιπόν ορμάτε, και σπαθιά
γυμνώστε πάλιν κοπτερά!!!
                     *
Και όταν λάμψη εκείν΄ η  ποθητή
ώρα θριάμβου, εις τους εχθρούς φρικτή,
τιμάς και δώρα έχουσι
να μας αντιβραβεύουσι.
Λοιπόν ορμάτε, και σπαθιά
γυμνώστε πάλιν κοπτερά.
                     *
Ω παμφιλτάτη Ελλάς, πατρίδα μας,
ιδέ τον ζήλον, την προθυμίαν μας.
Γυμνά σπαθιά βαστάζομεν,
και ομοφώνως κράζομεν:
"Να ζη, να ζη, και τρις να ζη,
Πίστις, Πατρίς, Γένος μαζή".


Χριστόφορος Περραιβός. 1774-1863. Συνεργάτης και φίλος του Ρήγα Φεραίου. Φιλικός. 
Tο άσμα: ΘΟΥΡΙΟΝ γράφτηκε από τον Περραιβόν πριν την επανάσταση του 1821 και δημοσιεύτηκε από τον Ανέστη Κωνσταντινίδη το 1876.

Στάθης Χ.