Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

ΜΥΚΗΝΕΣ

ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ


ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ


Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ


ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ


ΟΙΚΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ


ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ


Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ


Η ΘΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ


Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ